ΕΝΑΣ ΚΟΚΚΟΣ ΣΙΤΟΥ ΣΤΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΚΟΝΓΚΟ, ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΣ ΑΦΡΙΚΗΣ

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,

Ὅπως εἶπα ἤδη σὲ προηγούμενο ἄρθρο, ἡ πορεία τῆς Ἐκκλησίας εἶναι μια πορεία Σταυροῦ καὶ Ἀνάστασης. Μιὰ πορεία ἡ ὁποία μιμεῖται τὴν πορεία τοῦ μεγάλου Ποιμένα της, ὁ Ὁποῖος πρῶτος δίδαξε στὸν ἄνθρωπο ὅτι ἡ Ἐκκλησία εἶναι κάτι πέρα ἀπὸ θρόνοι καὶ ἐξουσίες, ἀπὸ δόξα καὶ δικαίωση ἀνθρώπινη. Ἡ Ἐκκλησία ὅταν λειτουργεῖ καὶ προσφέρει τὴν ἀναίμακτο θυσία δὲν τοποθετεῖ τὸν ἀρχιερέα ἢ τὸν ἱερέα της ἐν μέσῳ της γινὰ ἑδραιώσει κάποια λατρεία προσώπων. Ὁ λειτουργὸς δὲν ἵσταται ποτὲ κηρύσσων καὶ δικαιῶν ἑαυτόν, ἀλλὰ προσφέρων θυσίαν πρὸς Κύριον. Αὐτὸς ὁ Κύριος εἶναι ὁ ὄντως λειτουργὸς καὶ ὁ θύων καὶ θυόμενος καὶ πραγματικῶς καὶ ὄχι συμβολικῶς, ἱστάμενος μεταξύ τῶν ἀδελφῶν καὶ τῶν τέκνων Του, ἤτοι τοῦ πληρώματος τῆς Ἐκκλησίας. Καὶ σὲ κάθε Θεία Εὐχαριστία θυσιάζεται ἐν χρόνῳ καὶ τόπῳ, προσφέροντας στὴν ἀνθρωπότητα ὅλη, τὸ πολύτιμο μήνυμα: «θυσιάζομαι ἀενάως διὰ τὴν καθ’ ὑμᾶς Ἀνάστασιν». Ὁ λειτουργὸς προσφέρει τὴν ὕπαρξή του γιὰ νὰ τὴν κατευθύνει ὁ Μέγας Ἀρχιερεύς πρὸς τὸν σκοπὸ αὐτὸ καὶ ἔτσι γίνεται τὰ χέρια, τὸ στόμα τοῦ Κυρίου, ὁ μεγάλος μάρτυρας, μέτοχος καὶ συντελεστής αὐτῆς τῆς θυσιαστικῆς ἀναστάσιμης πορείας. Μαζὶ μὲ αὐτόν, μέτοχος τῆς ἐμπειρίας αὐτῆς γίνεται καὶ σύμπαν τὸ πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας, γιατὶ τὸν ἀκολουθεῖ, ὡς τὸν ἐπίγειο, νόμιμο ἐκπρόσωπο τοῦ Μεγάλου Ποιμένα. Ἔτσι βεβαιώνεται ἐκ προοιμίων ἡ σταυροαναστάσιμη πορεία τῆς Ἐκκλησίας.

Καὶ ἡ Ἐπισκοπή μας δὲν μπορεῖ παρὰ νὰ ἀκολουθήσει καὶ σὲ αὐτὴν τὴν πορεία τὸ σῶμα τῆς Ἐκκλησίας. 

Σὰν ἕνας κόκος σίτου ποὺ ἔπεσε πιὰ στὴ γῆ τοῦ Ἀνατολικοῦ Κονγκό, ἡ Ἱ. Ἐπισκοπὴ μας τοῦ Κισανγκάνι προσμένει τὴν ἀναφύησή της, τὴν πρόοδο καὶ κατὸπιν τὴν καρποφορία της. Ἤδη τὸ πρῶτο βλαστάρι τοῦ σπόρου ποῦ χάριτι  Κυρίου ἔπεσε στὴν παρθένα αὐτὴ γῆ, ἔχει ἤδη γίνει ὁρατό. 

Ἤδη τελέστηκαν περὶ τὶς ἑκατό περίπου νέες βαπτίσεις στὸ Κισανγκάνι. Χειροτονήθηκαν τρεῖς νέοι ἱερεῖς ἀπὸ τοῦς ἤδη ὑπάρχοντες νέους τῆς Ἐκκλησίας μας. Βοηθήσαμε φτωχά, ἄστεγα παιδιά τῆς πόλης μας, προσφέροντας παρηγοριὰ μέσα ἀπὸ μερικὰ ἔκτακτα συσσίτια ποὺ τελοῦμε, ὅποτε ἐξοικονομοῦμε κάτι ἀπὸ τὰ λίγα ποὺ διαθέτουμε. Ἀγοράζουμε φάρμακα καὶ φροντίζουμε γιὰ κάποια ἀπὸ αὐτά τὰ παιδιά, ποὺ μέσα στὴν ταλαιπωρία τους, κατέφυγαν ἀπεγνωσμένα στὴν ἀγκαλιά τῆς Ἐκκλησίας. 

Μὰ ὅλα αὐτὰ θέλουν ὀργανωμένη καὶ μεθοδική ἀνάπτυξη. Ἡ ὁποία δυστυχῶς δὲν εἶναι ἐφικτὴ ἐφ’ ὅσον δὲν ὑπάρχουν οἱ κατάλληλες δομὲς στὶς ὁποῖες θὰ στεγαστεῖ καὶ θὰ σκεπαστεῖ ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία τὸ ἔργο αὐτό. 

Πρὸς τοῦτο, ἀγοράσαμε ἕνα οἰκόπεδο πλησίον τοῦ ποταμοῦ Κονγκό, ὅπου ἤδη κατασκευάζουμε τὸν Ἱερὸ Ναὸ τῆς Ἁγίας Ἄννης καὶ εὐελπιστοῦμε ὅτι θὰ βρεθοῦν πόροι μὲ τὴν Χάρη τοῦ Θεοῦ καὶ τῶν Ἁγίων γιὰ τὴν οἰκοδόμηση τοῦ Ἱεραποστολικοῦ μας Κέντρου εἰς τιμὴν τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου Ἐπισκόπου Πενταπόλεως.Τὸ οἰκόπεδο κόστισε 17000 δολάρια. Αὐτὴν τὴν στιγμὴ ἐξοφλοῦμε καὶ τὴν ἀγορὰ δευτέρου οἰκοπέσου ἀξίας 15000 δολαρίων, τὸ ὁποῖο θὰ ἀποτελεῖ προσθήκη στὸ ὑπάρχον γιὰ τὴν περεταίρω ἐπέκταση τοῦ Ἱεραποστολικοῦ Κέντρου καὶ τὴν οἰκοδόμηση σχολείου, ξενώνων καὶ μικροῦ ἰατρείου ἐφ’ ὅσον βρεθοῦν οἱ κατάλληλοι πόροι.

Γιὰ νὰ φτιάξουμε τὰ πρῶτα βασικὰ κτίρια θὰ χρειαστοῦμε περίπου 50000 δολάρια. 

Ἡ ἐμπειρία τῆς θεμελίωσης καὶ οἰκοδόμησης μιᾶς Ἐκκλησίας εἶναι ἐπίπονη ἀλλὰ καὶ ὅπως εἴπαμε σταυροαναστάσιμη. Εἶμαι χαρούμενος ποὺ ταπεινὰ γίνομαι μέτοχός της. Κι ἂς μὴν ἔχουμε οὔτε κἂν σπίτι πρὸς κατοίκησιν. Οὔτε κάποιο κτίριο, γιὰ νὰ στεγάσουμε τὰ γραφεῖα μας. Ἔχουμε ὅμως κάτι πολύτιμο τὸ ὁποῖο δὲν ἀνταλάσσεται μὲ ὅλους τοὺς θησαυροὺς τοῦ κόσμου αὐτοῦ. Ἔχουμε τὴν Ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ ἐν μέσῳ ἡμῶν. Αὐτὴ γεννάει τὴν Ἐλπίδα καὶ αὐτὴ μὲ τὴν σειρά της τὴν Πίστη. 

Ἂς γίνουμε μέτοχοι πραγματικοί, σὲ αὐτὴν τὴν πανήγυρη. 

Μὲ ἀγάπη Χριστοῦ, ἐλάχιστος ἀδελφός,

Ἀρχιμ. Πολύκαρπος

Πατριαρχικὸς Ἐπίτροπος Κισανγκάνι

άφετε τα παιδία ελθείν πρός με -εορτασμοί του Πάσχα

άφετε τα παιδία ελθείν πρός με -εορτασμοί του Πάσχα

Εορτασμοί Πάσχα 2023

Εορτασμοί Πάσχα 2023

Δεύτε λάβετε Φως 2023

Δεύτε λάβετε Φως 2023