Διά την φυσιογνωμία των εμφανιζομένων ανά τόν κόσμο ιεραποστολικών Ορθοδόξων Εκκλησιών, και μάλιστα, δια τήν φυσιογνωμία της Ορθοδόξου Εκκλησίας στίς Αφρικανικές χώρες κάτω τής Σαχάρας, έχουν καταγραφεί πολλά χαρακτηριστικά στά σχετικά ιεραποστολικά Περιοδικά. Σ’ αυτά όμως απουσιάζει κάπως η αναπτυσσόμενη Ορθόδοξος Εκκλησία στήν Ουγκάντα, ενώ είναι εκείνη πού προκάλεσε τήν Ορθόδοξο Ιεραποστολή στήν Αφρική…