“Σήμερα κάναμε επίσημα τα εγκαίνια του νέου πηγαδιού. Αντί για οποιοδήποτε σχόλιο βάζω αυτό το μικρό βίντεο.
Η ζωή των ανθρώπων αυτών σήμερα έγινε λιγότερο δύσκολη. Έχουν πρόσβαση σε καθαρό νερό κοντά στον τόπο που μένουν. Μεγάλο πράγμα για την Αφρική.”
Από τον π.Ελευθέριο Μπαλάκο, Μητρόπολη Ειρηνουπόλεως (Τανζανία).

youtube.com/video/Nugllisk0LY/edit