Από το περιοδικό “Πάντα τα Έθνη”, τεύχος 140

Νέο ορφανοτροφείο στη Σιέρρα Λεόνε

Νέο ορφανοτροφείο στη Σιέρρα Λεόνε