Επειδή σε αναφορές, με υπαινιγμούς αδιαφανούς οικονομικής διαχειρίσεως, για τα προγράμματα για τα οποία οι διάφορες Μ.Κ.Ο. χρηματοδοτήθηκαν, αναφέρθηκε και το «ΠΟΡΕΥΘΕΝΤΕΣ» θεωρούμε χρήσιμο να ενημερώσουμε τους επισκέπτες της ιστοσελίδας τα εξής:

Το 2003 το «Διορθόδοξο Κέντρο ΠΟΡΕΥΘΕΝΤΕΣ» από κοινού με την Ορθόδοξο Αυτοκέφαλο Εκκλησία της Αλβανίας υπέβαλε στην Υπηρεσία Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας (ΥΔΑΣ) δύο προγράμματα:

α) Ανακατασκευή του παραδοσιακού Ελληνικού Δημοτικού Σχολείου Χειμάρας. Το έργο ολοκληρώθηκε επιτυχώς με κόστος 125.000€, εκ των οποίων η ΥΔΑΣ κατέβαλε 30.000€, τα δε υπόλοιπα καλύφθηκαν από το κέντρο «ΠΟΡΕΥΘΕΝΤΕΣ».

β) Αγορά και εγκατάσταση στο Ιατρικό Διαγνωστικό Κέντρο «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» της Εκκλησίας της Αλβανίας στα Τίρανα, ενός αξονικού τομογράφου 32 τομών. Το πρόγραμμα, αρχικού προϋπολογισμού 1.200.000€, ολοκληρώθηκε επιτυχώς και η ΥΔΑΣ κατέβαλε 865.000€, τα δε υπόλοιπα καλύφθηκαν από το Διορθόδοξο Κέντρο «ΠΟΡΕΥΘΕΝΤΕΣ».

Για τα δύο αυτά έργα καθώς και για τη συνολική οικονομική διαχείριση των ετών 2000 – 2010 το Κέντρο ελέγχθηκε επιτυχώς από την Α΄ Εφορία Αθηνών.

Ας σημειωθεί ότι στις 22 ειδικότητες (ακτινοδιαγνωστικό, καρδιολογικό, γυναικολογικό, οφθαλμολογικό, μικροβιολογικό, παιδιατρικό, οδοντιατρικό, υπερήχων, μαστογραφίας, κ.λ.π.) του Κέντρου «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» έχουν πραγματοποιηθεί από της ιδρύσεώς του 1.500.000 περίπου επισκέψεις που αντιστοιχούν, συνήθως, σε τριπλάσιες διάφορες ιατρικές διαγνωστικές πράξεις.