Η Ορθόδοξη Εκκλησία στην Ουγκάντα – Προκλήσεις δια την συνέχεια

Η Ορθόδοξη Εκκλησία στην Ουγκάντα – Προκλήσεις δια την συνέχεια

Διά την φυσιογνωμία των εμφανιζομένων ανά τόν κόσμο ιεραποστολικών Ορθοδόξων Εκκλησιών, και μάλιστα, δια τήν φυσιογνωμία της Ορθοδόξου Εκκλησίας στίς Αφρικανικές χώρες κάτω τής Σαχάρας, έχουν καταγραφεί πολλά χαρακτηριστικά στά σχετικά ιεραποστολικά Περιοδικά. Σ’ αυτά...